การสร้างแบบสอบถาม (questionnaire design)

Asst. Prof. Nikom Thanomsieng
เนื้อหา 16 บทเรียน
ไฟล์และเอกสารประกอบ
ใบรับรองเมื่อผ่านหลักสูตร

รายละเอียด

สอนโดย
Asst. Prof. Nikom Thanomsieng
เหมาะสำหรับ

เนื้อหา
 • การสร้างแบบสอบถาม (questionnaire design) 16 บทเรียน
 • บทที่ 1 การสร้างแบบสอบถาม (questionnaire design) 00:16:33
 • บทที่ 2 การสร้างแบบสอบถาม (questionnaire design) 00:15:19
 • บทที่ 3 การสร้างแบบสอบถาม (questionnaire design) 00:17:12
 • บทที่ 4 การสร้างแบบสอบถาม (questionnaire design) 00:14:45
 • บทที่ 5 การสร้างแบบสอบถาม (questionnaire design) 00:14:52
 • บทที่ 6 การสร้างแบบสอบถาม (questionnaire design) 00:17:15
 • บทที่ 7 การสร้างแบบสอบถาม (questionnaire design) 00:15:31
 • บทที่ 8 การสร้างแบบสอบถาม (questionnaire design) 00:16:04
 • บทที่ 9 การสร้างแบบสอบถาม (questionnaire design) 00:15:41
 • บทที่ 10 การสร้างแบบสอบถาม (questionnaire design) 00:15:10
 • บทที่ 11 การสร้างแบบสอบถาม (questionnaire design) 00:15:39
 • บทที่ 12 การสร้างแบบสอบถาม (questionnaire design) 00:16:12
 • บทที่ 13 การสร้างแบบสอบถาม (questionnaire design) 00:16:43
 • บทที่ 14 การสร้างแบบสอบถาม (questionnaire design) 00:17:23
 • บทที่ 15 การสร้างแบบสอบถาม (questionnaire design) 00:15:12
 • บทที่ 16 การสร้างแบบสอบถาม (questionnaire design) 00:11:41


ฟรี
ค่าลงทะเบียน

สิ่งที่จะได้รับ
เนื้อหาบทเรียน 16 บทเรียน
ไฟล์และเอกสารประกอบ
ใบรับรองเมื่อผ่านหลักสูตร